arktisk røye

    Isfiske

    Finnmark i mars, april, mai : et ekte eldorado for isfiske. Fjellene På Nordkynhalvøya, Ifjord, Laksefjorden og de gode fiskevannene i øvre Tanadalen gjør at blodet bruser i en ekte isfisker. Vidar Viking og ...

    0
    Based on 0 Review